Hvad er Gestaltterapi?

Målet med individuel psykoterapi er at hjælpe dig til en bedre forståelse af dig selv og de problemer eller udfordringer du står med.
Gestaltterapi er en særlig retning indenfor psykoterapien som tager udgangspunkt i dit liv lige nu og her. Den er altså mere orienteret mod dine nuværende livsvilkår, end den er analyserende og tilbageskuende.
Gestalt = helhed

Gestaltterapien byger på en opfattelse af mennesket som en samlet helhed. Både tanker, følelser, krop og sjæl påvirker den måde
vi opfatter begivenheder på.
Ved at have fokus på hele mennesket, hjælpes klienten til en større erkendelse af sig selv og sine aktuelle handlemuligheder.
Gestaltterapi er eksistentialistisk

En gestaltterapeut arbejder ud fra den overbevisning, at mennesket har fælles grundvilkår og at man kan få brug for hjælp og støtte til at håndtere disse. Vi har alle sammen ansvar for vores eget liv, hvilket også betyder at vi er ansvarlige for de valg vi træffer, fordi de både påvirker os selv og vores omgivelser.
Gestaltterapi er fænomenologisk

Gestaltterapeuten forholder sig altid åbent og fordomsfrit til klientens virkelighed og forsøger i fællesskab med klienten at undersøge denne virkelighed. Terapien præges af ønsket om at hjælpe klienten til en større forståelse for samt indsigt i sig selv. Udgangspunktet er altid klientens aktuelle situation og målet er at klienten skal hjælpes til at forstå og håndtere denne.
Hjælp til selvhjælp

Mange har erfaring med psykoterapi som en rejse tilbage til tidligere hændelser – gerne til en mere eller mindre problematisk barndom. I gestaltterapien tager man hellere udgangspunkt i menneskets muligheder her og nu, med fokus på fremtiden og de konkrete handlemuligheder.

Gestaltterapien ser mennesket som grundlæggende sundt og handlekraftigt. Vores udviklingspotentiale ligger hos os selv og i vores sammenspil med andre mennesker.

Med den rette støtte og vejledning har vi således altid mulighed for at hjælpe os selv og ændre vores situation.